Morocco
Contestants 2021

Switzerland
Contestants 2021

Finland
Contestants 2021

kenya
Contestants 2021

Pakistan
Contestants 2021

Zimbabwe
Contestants 2021

Algeria
Contestants 2021

Venezuela
Contestants 2021

Turkey
Contestants 2021

South Africa
Contestants 2021

Portugal
Contestants 2021

Philippines
Contestants 2021